top of page
  • Writer's pictureCamelya Vitner

מתי פרגנתם בפעם האחרונה?

Updated: Nov 12, 2021

קמליה ויטנר.


"אני כל הזמן מעיר לו על הפערים שלו וזה לא משתפר", שיתף אותי בתסכול עומר (שם בדוי), מנהל שאני מלווה מזה זמן רב, אודות אחד העובדים שלו.

זאת לא פעם ראשנה שעומר מספר לי על התסכול שלו מאותו עובד. ברור לי ולו שמשהו בקשר בינהם לא עובד כמו שצריך.

הקשבתי בקשב רב לעומר והשבתי: תכף נדבר על הפערים של אותו העובד ולמה הם לא משתפרים, אבל לפני כן, יש לי שאלה אליך – האם לעובד הזה יש גם יכולות חיוביות שאתה מרוצה מהם?

כן, בוודאי, עומר ענה והחל למנות את החוזקות של העובד.

שאלתי את עומר: הוא יודע שאתה מעריך אותו על החוזקות שלו ?

עומר חשב קצת והשיב בהיסוס קל : נראה לי שכן...

ואז שאלתי אותו: מתי אמרת לו את זה בפעם האחרונה?

עומר התקשה למצוא מועד קונקרטי בו ההערכה שלו לאותו העובד דוברה בינהם.

הקושי להיזכר במקרה כזה, היווה כר פורה לשיחה ביננו על האיזון שבין פרגון לביקורת


האמת שעומר לא לבד. מחקר מעניין הראה שכששאלו מנהלים עד כמה הם מפרגנים לעובדים שלהם, 95% העידו כי הם מפרגנים לעובדים שלהם במידה רבה.

לעומת זאת, כששאלו את העובדים של אותם המנהלים עד כמה המנהלים שלהם מפרגנים להם, רק 20% העידו שהמנהלים מפרגנים להם במידה רבה.

במלים אחרות, יש פער של 75% ! בין דיווחי המנהלים לדיווחי העובדים ברמת הפרגון, כך שבעוד שרוב המנהלים בטוחים שהם מפרגנים לעובדים שלהם די הרבה, רוב העובדים מרגישים בדיוק ההיפך.


אז מה מקור הפער הזה בין חווית העובדים למנהלים?

1. הטיית השליליות – הנטיה האנושית-טבעית להתמקד במה שלא עובד, במה ששלילי. אנחנו מתוכנתים אבולציונית לראות ולהעיר בעיקר על מה שלא עובד ולכן הרבה פעמים מנהלים נוטים להעיר ולדבר עם עובדיהם על חוסר שביעות הרצון שלהם מהעובדים, ופחות על מה שכן עובד טוב.2. דיסוננס קוגנטיבי – מרבית האנשים רוצים להאמין שהם "אנשים טובים" – חיוביים ומפרגנים. כמו כן מרביתנו רוצים להאמין שאנחנו עקביים – כלומר שיש התאמה בין המחשבות שלנו על עצמנו לבין ההתנהגות בפועל. בהקשר הניהולי - רב המנהלים חושבים שהם מנהלים חיוביים ומפרגנים ולכן הם באמת ובתמים מאמינים שיש עקביות בין מחשבותיהם והתנהגותם והם סבורים שאכן מתנהגים בצורה מפרגנת (גם אם המציאות בפועל שונה).משיחותיי עם מנהלים, אני מתרשמת שמנהלים רבים מבינים את החשיבות של פרגון לעובדים – ביצירת תחושת ערך לעובד, בביסוס יחסים טובים בין מנהל לעובד, ובנכונות של עובדים לקבל משוב שלילי כשיש אוירה חיובית ומפרגנת.

אך העניין הוא שיש פער בין ההבנה בחשיבות של פרגון לבין יישום בפועל של פרגון ומישוב חיובי.


אז מה עושים? – איך בכל זאת כמנהלים אפשר לפרגן יותר לעובדים?

1. הארת הזרקור: להזכיר לעצמי שפרגון זה חשוב, ושיש סיכוי שאני לא עושה את זה מספיק. כמו כן, לחפש באופן אקטיבי את הדברים הטובים ולהאיר אותם בזרקור. לעתים ההתנהלות החיובית של העובדים "שקופה" ומובנת מאליה – נסה/י להפוך התנהגות חיובית, לנוכחת, נראית ומדוברת.

2. יחס ביקורת-מחמאות: בחן/י את עצמך – כמה מחמאות את/ה באמת נותן/ת לעובדים שלך? וכמה הערות לשיפור? נס/ה להגיע לאיזון בין כמות המחמאות לבין הביקורת – על כל הערה לשיפור, מומלץ להוסיף מחמאה!


זיכרו - פרגון הוא שריר - ככל שתתרגלו אותו יותר, כך יהיה קל יותר להשתמש בו בפעמים הבאות.


שלכם,

קמליה


מעוניינים להתעדכן כשמתפרסם מאמר חדש של "קמליה ויטנר - פסיכולוגיה פרקטית"?

64 views0 comments

Comments


bottom of page